draugiem.lv
facebook.lv

Biedrība “Esmu Klāt”, kas oficiāli tika nodibināta 2017. gada 30. maijā, ir kopīga platforma priekšlaikus dzimušo bērnu vecākiem. Tās primārais mērķis ir radīt vidi, lai satiktos un apmainītos ar pieredzi, rastu savstarpēju atbalstu un iespēju dalīties, lai ļautu saprast, ka līdzīgi pārdzīvojumi ir arī citiem.

Par saviem uzdevumiem biedrība ir izvirzījusi:

  • ar priekšlaicīgi dzimušu bērnu saistītu jautājumu risināšanu dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās;
  • priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku un viņu tuvinieku izglītošanu un informēšanu;
  • sabiedrības izglītošanu un informēšanu par priekšlaikus dzimušo bērnu vajadzībām un tiesībām;
  • sabiedrības, medicīnas darbinieku un priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku un tuvinieku saskarsmes iespēju paplašināšanu un veicināšanu;
  • priekšlaikus dzimušo bērnu un viņu tuvinieku atbalstīšanu;
  • psiholoģiskā un emocionālā atbalsta sniegšanu priekšlaikus dzimušo bērnu vecākiem un viņu tuviniekiem;
  • priekšlaikus dzimušo bērnu iespējamo slimību diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes veicināšanu;
  • starptautiskās sadarbības veicināšanu ar citām organizācijām, kas iestājas par priekšlaikus dzimušo bērnu un viņu tuvinieku tiesībām un vajadzībām;
  • priekšlaikus dzimušo bērnu veselības veicināšanu;
  • labdarību priekšlaikus dzimušo bērnu un viņu tuvinieku labā.

Vairāk par biedrības mērķiem un tuvākajiem plāniem stāsta viena no biedrības idejas autorēm Sanita Ziediņa >>>>lasīt